Política de privacitat

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Nimbonens, S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

¿Per a què tractem les teves dades personals i perquè ho fem?

Segons el formulari on hàgim obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats següents:

En el formulari Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del responsable.

(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR) •    Efectuar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.

(per l’interès legítim de l’responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per aquest motiu, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir que les dades siguin anonimitzades o totalment destruïdes.  

A qui facilitem les vostres dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers excepte si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són teus drets?

Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Nimbonens, S.L.. C/ Josep Rodoreda 13-17, – 08950 Espluques de Llobregat (Barcelona). E-mail: nimbo@nimbo.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots adreçar-te al RESPONSABLEa través de Nimbonens, S.L..

C/ Josep Rodoreda 13-17, – 08950 Espluques de Llobregat (Barcelona). E-mail: nimbo@nimbo.es

INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT PER CAPES (art. 11 LOPDGDD)

A cadascun dels formularis on s’obtinguin dades personals, s’ha de facilitar una informació bàsica del tractament (1ª capa) que inclogui, al menys: • La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.

o No cal facilitar aquesta informació si la seva identitat es troba a l’avís legal i a més es pugui desprendre de manera evident del propi lloc web (nom del domini, marca publicitada, etc.).

 • Les finalitats del tractament.
  • Informació genèrica sobre les finalitats a què es destinen les dades personals que es recopilaran.
 • Enllaç a la Política de privacitat.
  • Que contindrà la informació completa del tractament (2ª capa).

INSTRUCCIONS DE CONFIGURACIÓ A LA PÀGINA WEB

Incloure les següents clàusules informatives al final de cadascun dels següents formularis de la web.

La clàusula pot contenir una o diverses finalitats i algunes d’aquestes poden requerir el consentiment de l’usuari:

 1. Si no se’n requereix el consentiment, el destinatari del formulari pot tractar les dades per a la finalitat descrita, només informant-ne l’usuari.
 2. Si se’n requereix el consentiment, es mostrarà una casella de «Accepto…» perquè l’usuari decideixi si accepta o no el tractament de dades per a la finalitat concreta. En tots dos casos, el destinatari ha de guardar una evidència que acrediti si l’usuari ha donat o no el consentiment; com ara, una còpia del formulari en forma de correu electrònic o altres mitjans que no siguin manipulables.
  1. Si l’usuari accepta, el destinatari pot tractar les dades per a aquesta finalitat concreta i per a les altres finalitats que no requereixin consentiment, si n’hi ha.
  1. Si l’usuari no accepta, el destinatari no pot tractar les dades per a aquesta finalitat concreta, però sí per a les altres finalitats, si n’hi ha.
  1. No s’ha de supeditar l’enviament del formulari al consentiment, de manera que si hi ha alguna finalitat que no requereixi consentiment, el formulari s’ha de poder enviar igualment.

En el formulari CONTACTE https://nimbo.es/contacte/

Protecció de dades personals

Utilitzarem les seves dades per respondre consultes i efectuar estudis estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat